Avís legal

En compliment amb el deure d' informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web i el portal d' Internet  (en endavant, el "Web") és titularitat de l'empresa. El present avís legal regula les condicions d' ús del citat portal d' Internet.

 

Llei aplicable i jurisdicció 

Amb caràcter general les relacions entre l'empresa i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals del domicili del titular del web per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

Acceptació de l'usuari

Aquest Avís Legal regula l' accés i utilització de la pàgina web que l'empresa posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L'usuari queda informat, i accepta, que l' accés a la present web no suposa, de cap manera, l' inici d' una relació comercial amb l'empresa.

L'accés i navegació al lloc web per part de l' usuari suposa l' acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d' abstenir-se a usar el lloc web.

 

Accés a la web

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l' usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més informació, consulti la nostra política de privacitat.

 

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l' usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de l'empresa o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per l'empresa, al lloc web o als seus continguts.

El titular del web no s' identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors.

L' empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

L'accés al lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant, alguns dels serveis i continguts oferts per l'empresa o tercers a través del lloc web es poden trobar subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini. Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d'aplicació al que es disposa en aquest avís legal. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del lloc web per part de menors d' edat legal, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, d'acord amb la normativa vigent.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l'empresa i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de l'empresa. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l' empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

L'empresa no concedeix cap llicència o autorització d' ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s' entendrà que l' accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d' aquests drets per part de l'empresa.

Qualsevol ús d' aquests continguts no autoritzats prèviament per part de l'empresa serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. L'empresa es reserva el dret d' exercitar enfront l' usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

 

Responsabilitat i garanties

L'empresa declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l' estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l' absència de virus i components nocius. No obstant això, l'empresa no pot fer-se responsable de les següents situacions que s' enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.

  • L'absència d' errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

  • L'absència de virus i/o altres components nocius.

  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de l'empresa.

  • L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, l'empresa no garanteix que

  • L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s' incloguin en el lloc web www.lasantaespina.cat s' ajustin al present avís legal ni que l' ús del lloc web es realitzi de forma diligent.

  • L'ús per menors d' edat del lloc web o de l' enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l' ús que facin d' Internet.

  • Els continguts als quals l' usuari pugui accedir a través d' enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

  • La introducció de dades errònies per part de l' usuari o d' un tercer.


L'empresa podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l' accessibilitat al lloc web amb motiu d' operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, l'empresa comunicarà a l' usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'empresa es compromet a l' eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

 

Cookies

L'empresa utilitza cookies, a l' efecte d' optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d' informació que s' allotgen en el mateix terminal de l' usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l' usuari pel portal i optimitzar l' experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d' aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l' usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s' instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d' aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

 

Enllaços (links)

La presència d 'enllaços (links) a la pàgina web de l'empresa cap a altres llocs  d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. L'empresa no assumirà responsabilitat pels continguts d' un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas de que a altres llocs webs s' estableixin enllaços a la pàgina web de l'empresa, no s' entendrà que l'empresa ha autoritzat l' enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l' enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l' enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

L'empresa es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s' estableixi l' enllaç si considera que s' incompleix la normativa, així com d' exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

 

Espais i eines de participació

El lloc web posa a la disposició de l'usuari diferents espais i eines de participació per fomentar la conversa i l' intercanvi d'idees i opinions entre els usuaris. El seu objectiu és estar obert i ser accessible per a qualsevol sempre que es respectin unes normes de convivència i respecte bàsiques.

Normes de participació: l'empresa es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. Tampoc es toleraran els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privats. Tampoc s'aprovaran missatges que continguin 'spam' o publicitat ni aquells amb enllaços a llocs que no tinguin a veure amb el motiu de la conversa.

En qualsevol cas, l'empresa no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació i es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense previ avís, qualsevol informació o contingut generat als espais de participació.

 

Continguts generats per l'usuari

En el cas que l'usuari enviï continguts de qualsevol tipus al lloc web, ell mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

L'usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne l'empresa per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o en el seu nom, i aquesta responsabilitat comporta sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la comunicació. L'empresa es reserva la facultat de decidir la divulgació o publicació dels continguts enviats per l'usuari.

En el cas que els continguts enviats pels usuaris continguin imatges (incloent-hi per tant l'avatar) l'usuari declara i garanteix i accepta que és major d'edat, que és l'autor o titular dels drets de les imatges i que aquestes imatges han estat realitzades amb el consentiment de les persones que hi apareixen. L'empresa es reserva la facultat de comunicar públicament les imatges que estimi convenient i queda facultada per reproduir-les i comunicar-les en tots els mitjans i suports de la empresa.

L'usuari cedeix a títol gratuït a l'empresa, sense caràcter d'exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, en relació als continguts enviats (fotografies, imatges amb moviment o sense, textos, informacions, bases de dades, enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions). La citada cessió es realitza per a tothom, per la durada màxima actualment prevista en la llei de propietat intel·lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

 

Modificació de les condicions

L'empresa es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.

Enquesta

Atès que no s'ha obtingut cap resultat amb la taula de diàleg trampa, Pere Aragonès ha de dimitir i convocar eleccions?

Han votat 875 lectors

Meme